Follow-up chronische hepatitis B infectie ‘na overleg met hepatitisbehandelcentrum’:

Doelgroep

Patiënten met een inactieve chronische hepatitis B infectie (aan te vragen na overleg met hepatitisbehandelcentrum/MDL-arts).

Let op: Verwijs (conform nieuwe NHG richtlijn virushepatitis feb2023) alle patiënten met chronische hepatitis B naar een hepatitisbehandelcentrum. Na onderlinge afstemming tussen de hepatitisbehandelaar en de huisarts, kan de huisarts optioneel bij individuele patiënten de controles overnemen. De overname vindt plaats in samenspraak met de patiënt, huisarts en hepatitisbehandelaar.

Oproepfrequentie
Patiënten worden 2 keer per jaar opgeroepen voor controle van ALAT en elke 3 jaar opgeroepen voor controle van HBsAg.

Patiënt
Patiënten krijgen een oproepbrief thuis, waarin vermeld staat op welke locatie zij terecht kunnen voor bloedafname. Op indicatie van de arts, kan bij patiënten die niet mobiel zijn, de afname thuis verricht worden.

Rapportage
Rapportage geschiedt dagelijks.