Cliëntenraad Star-shl

Star-shl heeft een eigen cliëntenraad. Die behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten (patiënten), adviseert namens hen de raad van bestuur en maakt binnen Star-shl verbeterpunten bespreekbaar.

Ze heeft onder andere advies- en/of instemmingsrecht over:

  • het beleid ten aanzien van de kwaliteit van de zorgverlening;
  • vaststelling of wijziging van klachtenregeling;
  • profielschetsen van klachtenfunctionaris en lid van de RvB en RvT
  • de begroting en de jaarrekening;
  • samenwerking met andere instellingen;
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
  • verhuizing of ingrijpende verbouwingen.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad en hoe u als patiënt betrokken kunt worden? Ontdek onze speciale ansichtkaarten! We hebben vier verschillende kaarten met een korte uitleg over de rol van de Cliëntenraad en hoe u als patiënt kunt deelnemen. U kunt ze vinden op een groot aantal locaties van Star-shl.

Uw stem maakt het verschil

Laat ons weten wat u denkt en voel u vrij om vragen te stellen. De cliëntenraad staat voor u klaar!


Werkplan cliëntenraad
In het werkplan 2024-2025 staat beschreven welke punten de cliëntenraad belangrijk vindt en welke onderwerpen komende tijd prioriteit krijgen.

Reglement cliëntenraad
Klik op Reglement van de cliëntenraad van Star-shl.

Jaarverslag
De cliëntenraad maakt elk jaar een overzicht van haar activiteiten. Dit kunt u terugvinden in het jaarverslag 2023.


Samenstelling

De cliëntenraad bestaat uit de volgende bestuursleden. Zij vertellen u graag zelf waarom zij deelnemen aan de cliëntenraad van Star-shl:

Jan Meeuwisse.jpeg


Jan Meeuwisse (voorzitter)

“Met ruim 45 jaar ervaring in de gezondheidszorg, als behandelaar, ondernemer en in bestuursfuncties (zowel in Nederland als 10 jaar in Amerika), vind ik het nog altijd de moeite waard om op een of andere manier betrokken te zijn bij de gezondheidszorg. De cliëntenraad van Star-shl komt op voor het belang van de cliënten/patiënten van Star-shl en dat vind ik een mooie nieuwe uitdaging, zeker omdat ikzelf ook patiënt en dus cliënt ben”.

Michiel Schransmans


Michiel Schransmans

“Leergiering, enthousiast, durft, brede blik, bevlogen en maatschappelijk betrokken. Met deze eigenschappen probeer ik met mijn deelname aan de cliëntenraad, samen met anderen, op te komen voor de belangen van cliënten. Ik maak me er graag sterk voor om als cliëntenraad open te staan voor reacties, vragen, suggesties van cliënten en een goede gesprekspartner te zijn voor het bestuur. Gezamenlijk bouwen we aan Star-shl en een goede dienstverlening!”

Marike Abel-van Nieuwamerongen

Marike Abel-van Nieuwamerongen

Zowel voor de patiënt als zorgverlener is betrouwbare diagnostiek in de buurt van groot belang. Het kan een startpunt van een behandelplan zijn, geruststelling of duidelijkheid bieden.

Vanuit de cliëntenraad denk ik actief mee over de dienstverlening van Star-shl aan een diverse patiëntengroep.

Mijn brede kijk op zorg en dienstverlening heb ik opgedaan in verschillende functies: van verpleegkundige tot bestuurder; van extern toezichthouder (IGJ) tot intern toezichthouder (medezeggenschap cliënten en ouderenzorg).

Graag wil ik samen met anderen mij inzetten om de kernwaarden van Star-shl: "Samen, Hartelijk en Toonaangevend", optimaal te realiseren.

Karel van de Pol

Karel van de Pol

Ik ben geboren in Goirle en momenteel woonachtig in Hoeven. Ik ben getrouwd, we hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Voor mijn pensionering heb ik gewerkt bij verschillende non-profit organisaties, waaronder gemeenten en onderwijsinstellingen. Met mijn achtergrond in administratief juridische zaken en met (management-)ervaring, wil ik me inzetten voor organisaties die maatschappelijk een belangrijke rol hebben. Ik ben vooral geïnteresseerd in het perspectief van de patiënt en wil graag meedenken en indien mogelijk een bijdrage leveren aan de verbetering van de dienstverlening.

Ondersteuning Cliëntenraad

Star-shl zorgt ervoor dat de Cliëntenraad assistentie heeft in de persoon van een Ondersteuner Cliëntenraad.

Aanvullende informatie of vragen

De cliëntenraad zet zich met veel enthousiasme in voor uw belangen als patiënt. Heeft u vragen of behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op via clientenraad@star-shl.nl of per post naar Cliëntenraad Star-shl, Postbus 228, 4870 AE Etten-Leur.

Geen individuele klachten

De cliëntenraad is een adviesorgaan en behandelt geen individuele klachten. Bekijk wat u kunt doen als u een vraag/klacht heeft over een onderzoek bij Star-shl – klik hier.