Doelgroep
Alle patiënten met chronisch hartfalen.

Oproepfrequentie
De huisarts kan de patiënt aanmelden voor de dienst bewaking hartfalen. Dit houdt in dat de patiënt elk halfjaar wordt opgeroepen voor een bloedonderzoek. Bloedonderzoeken worden verricht op basis van de NHG standaard Hartfalen. Natrium, Kalium en Kreatinine worden bepaald. Rapportages van deze onderzoeken worden elektronisch teruggekoppeld aan de huisarts.

Patiënt
Door middel van een brief verzorgt Star-shl de oproepen aan de patiënt voor bloedafname. In deze brief staat tevens het verzoek om een controle afspraak te maken bij de huisarts. Controles kunnen door huisarts of praktijkondersteuner worden uitgevoerd.

Rapportage
Cumulatieve rapportages worden dagelijks verstuurd.

Aanmelden

Neem contact op met uw relatiemanager om uw praktijk aan te melden.