Antibioticaboekje

Dit AntibioticaBoekje is primair bedoeld voor huisartsen en specialisten-ouderengeneeskunde met adviezen uit vigerende richtlijnen (o.a. NHG-standaarden, richtlijnen van SWAB, LCI, CBO en Verenso richtlijnen). Dit document bevat adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden, bijvoorbeeld bijtwonden, kinkhoest en informatie bij penicilline-allergie.

In dit document vindt u doseringen van antimicrobiële middelen voor volwassenen. Voor doseringsaanpassing aan de nierfunctie, algemene farmacologische interacties, iv/orale switch en weinig voorkomende indicaties verwijzen wij u naar https://adult.swabid.nl/nl en https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/.

Het Antibioticaboekje voor kinderen is te vinden op: https://children.swabid.nl/nl

Voor vragen, voorstellen tot wijzigingen, suggesties en opmerkingen kunt u de artsen-microbioloog bereiken via 088-020 95 88.

Hoe werkt het?
Bekijk hier het Star-shl AntibioticaBoekje. Door middel van ctrl + f zoekt u in het document.