Bij het Zelfcontrolecentrum bepaalt u zelf waar en wanneer u uw INR-waarde meet. Dit zorgt voor meer bewegingsvrijheid en tijdwinst.

Mogelijkheden van zelfmeten
Bij het zelfmeten gaat u gebruik maken van Tropaz en krijgt u de beschikking over een Coaguchek XS apparaat waarmee met behulp van een vingerprik zelf de INR kan worden bepaald. De Trombosedienst verzorgt hiervoor een instructie. Tijdens een controlebezoek aan een locatie van Star-shl wordt vastgesteld of de zelfmeting goed verloopt. Uiteraard zijn artsen en deskundigen van de Trombosedienst beschikbaar bij eventuele vragen, bijzonderheden en complicaties.

Meer bewegingsvrijheid
In geval van een drukke baan of bij regelmatig reizen kan dat prettig zijn. Wel is het belangrijk dat het zelfmeten op gezette tijden wordt uitgevoerd. Daarbij is het van belang, dat met aandacht op de voorgeschreven manier wordt geprikt en dat Tropaz compleet wordt ingevuld.

Zelfmeters brengen het eerste jaar twee keer een controlebezoek van ongeveer een kwartier aan één van de daarvoor beschikbare controleposten van Star-shl. Na een jaar brengen we dit terug tot een jaarlijks controlebezoek.

Programma zelfmeten

Eerste contactmoment: Instructie Coaguchek XS
In de periode tussen het eerste en tweede contactmoment krijgt u taken zoals het volgen van een e-learning en het bepalen van uw INR.

Tweede contactmoment: Controle vingerprik
Als u het prikken goed beheerst volgt de trainingsfase die 3 maanden duurt. In deze periode meet u eerst wekelijks en daarna minimaal 1 keer per drie weken uw INR, vaardigheidstraining. Op werkdagen geeft u voor 12.00 uur uw INR door via het digitale logboek. Dezelfde dag 18.00 uur kunt u uw nieuwe dosering opvragen.

Derde contactmoment: evaluatie
Na 3 maanden nodigen wij u uit en volgt er een evaluatie van het prikken en het naleven van de afspraken. Tevens controleren we opnieuw de priktechniek en volgt een dubbelmeting op uw CoaguChek XS en de CoaguChek XS van trombosedienst Star-Shl.

De jaarlijkse controle
De eerste 15 maanden nodigen wij u 2x per jaar en daarna 1x per jaar uit op één van de daarvoor bestemde locaties van Star-shl voor het uitlezen van het geheugen van uw CoaguChek XS. Tevens controleren we uw CoaguChek XS door middel van een vergelijk met de CoaguChek XS van de trombosedienst Star-Shl.

Informatiefilmpje zelfmeten
Zelfmeten is makkelijker dan u denkt. Bekijk hier een informatiefilmpje over het zelfmeten.

Aanmelden zelf meten en -doseren
Coagucheck XS2.png