Uw (diagnostische) kennis up-to-date
De medische wetenschap ontwikkelt zich continue. Er wordt steeds meer gevraagd van professionals in de gezondheidszorg. Dit betekent dat u zich moet blijven ontwikkelen. Star-shl helpt u daarbij graag met scholingen voor het verbreden en verdiepen van uw (diagnostische) kennis en vaardigheden.

Star-shl heeft een uitgebreid aanbod scholingen gericht op professionals in de eerste lijn. Wij bieden zowel scholingen met een vast format als maatwerkscholingen die zijn afgestemd op uw wensen. Wij maken zowel gebruik van fysieke bijeenkomsten als e-learning. Scholingen van Star-shl zijn geaccrediteerd, onafhankelijk en niet gesponsord. Een van onze sterke punten is dat wij veel scholingen dichtbij uw praktijk kunnen aanbieden, samen met deskundigen uit de keten.

Uw voordeel:

  • Een breed en actueel scholingsaanbod van een partner met jarenlange ervaring in de eerste lijn.
  • Veel scholingen organiseren we dichtbij uw praktijk.
  • Gekwalificeerde en ervaren docenten met veel praktijkervaring, zoals klinisch chemici, artsen-microbioloog, (kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten, radiologen, longartsen en internisten.
  • Geaccrediteerde scholingen die continue worden getoetst op inhoud, actualiteit en kwaliteit.
  • Star-shl is CRKBO-geregistreerd waardoor onze scholingen zijn vrijgesteld van BTW.

Scholingen met een vast format

  • Diagnostisch Toetsoverleg (DTO) voor ca. 20 onderwerpen.
  • Casuïstiekbesprekingen.
  • Hercertificering spirometrie in de huisartsenpraktijk.
  • Jaarlijkse nascholingsbijeenkomsten voor doktersassistentes, praktijkondersteuners en verloskundigen.
  • E-learning op vele terreinen.

Scholing op maat
Star-shl kan maatwerkscholingen organiseren voor bijvoorbeeld huisartsengroepen en instellingen. Wij kunnen zowel het gehele inhoudelijke programma als de organisatie op ons nemen, maar kunnen u ook op onderdelen ondersteunen. Heeft u interesse? Dan adviseren wij u graag over de mogelijkheden die aansluiten bij uw situatie.

Ondersteuning van uw scholingsbijeenkomst
Wanneer u een bijeenkomst of scholing in eigen beheer organiseert kan Star-shl u ook op onderdelen ondersteunen bij de organisatie of met de inhoud van het programma. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een docent of spreker voor uw scholing benaderen, didactisch advies geven (over werkvormen bijvoorbeeld) of uw scholing ondersteunen met e-learning modules zoals een digitale kennistoets. Actieve werkvormen, bijvoorbeeld een (digitale) quiz of kennistoets in uw presentatie, zorgen voor interactie en actieve deelnemers! Vraag naar de mogelijkheden.

E-learning
Online leren waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan bij Star-shl. Steeds meer scholingen van Star-shl worden aangeboden via onze digitale leeromgeving. Ons digitale opleidingsaanbod varieert van een volledige e-learning of losse e-learningmodules tot digitale toetsen en evaluaties. Door gebruik te maken van e-learning kunt u scholingsprogramma’s compacter aanbieden. In onze eigen digitale leeromgeving kan de volledige scholingsorganisatie en -administratie voor cursusgroepen worden beheerd.

e-learning 1.jpg

Star-shl maakt het met e-learning voor u gemakkelijk
Deelnemers krijgen een eigen account in de digitale leeromgeving van Star-shl waardoor zij toegang krijgen tot het onderwijsmateriaal. Zo kunnen zij bijvoorbeeld lesmateriaal inzien, toetsen bekijken of behaalde certificaten downloaden of printen. Ook is het mogelijk om via de leeromgeving handleidingen in instructies beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld van applicaties zoals Kompas. In de digitale leeromgeving is het mogelijk diverse rapportages te maken om scholingsvorderingen te monitoren en zo nodig bij te sturen. Dit kan zowel voor een gehele cursusgroep als voor een enkele gebruiker.

Gebruikers van het digitale scholingsaanbod van Star-shl hebben toegang tot een groot pakket e-learningmodules van GoodHabitz. Hierdoor kunt u meer dan 90 verschillende modules volgen van Microsoft Office tot persoonlijke effectiviteit en van social media tot conflicthantering.

Meer informatie
Wilt uw weten wat de afdeling Scholingen van Star-shl voor uw praktijk of zorggroep kan betekenen? Benader uw relatiemanager voor meer informatie. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met 076 502 9114 of mailen naar scholingen@star-shl.nl.