Star-shl attendeert u proactief op uitslagen waar mogelijk snel actie op genomen moet worden. Dit is een aanvullende service op onze digitale rapportage. U heeft ook zelf een verantwoordelijkheid om bij kwetsbare patiënten actief te bewaken wat de uitkomsten van aangevraagde diagnostiek zijn. Daarnaast kunnen wij niet altijd beoordelen of een uitslag in de context van uw vraagstelling doorgebeld moet worden.

Welke uitslagen worden proactief doorgegeven aan de aanvrager:

  1. Sterk afwijkende uitslagen worden tussen 8 en 17 uur naar de aanvrager gemaild en gebeld.
  2. Zeer sterk afwijkende uitslagen worden na 17 uur naar de HAP gemaild en gebeld. Alleen als de aanvrager op de order expliciet vraagt om 'doorbellen naar eigen nummer' wordt eerst een poging gedaan om de aanvrager telefonisch te bereiken.

Bekijk de lijst met sterk en zeer sterk afwijkende uitslagen. Deze lijst is goedgekeurd door de Raad van Advies van Star-shl.

Welke aanvullende diensten leveren wij met betrekking tot doorbellen en mailen:

  1. Uitslagen van spoedaanvragen worden gemaild. Deze worden alleen doorgebeld indien daar specifiek om gevraagd is.
  2. Sterk afwijkende uitslagen die na 17 uur beschikbaar komen, maar niet zodanig afwijkend zijn dat doorgeven aan de HAP noodzakelijk is, worden de volgende werkdag gemaild en doorgebeld naar de aanvrager.

Aanvullende opmerkingen
Uitslagen worden doorgebeld na technische controle. Op het rapport en in de Lab Viewer is zichtbaar dat de uitslag nog niet medisch geautoriseerd is. Hiermee bereiken we dat de uitslag zo snel mogelijk voor u beschikbaar is.

Zodra een sterk afwijkende uitslag beschikbaar is wordt deze doorgebeld. Het kan dus gebeuren dat u meerdere keren gebeld wordt voor één order.

Voor bepalingen die wij uitbesteden aan andere laboratoria wordt het doorbelbeleid van het uitvoerende lab gevolgd.

Met een aantal instellingen zijn klantspecifieke afspraken gemaakt. Deze zijn hier niet weergegeven.

Vragen
Vragen over het doorbelbeleid kunt u stellen aan uw relatiemanager of één van de klinisch chemici via het Laboratorium Service Centrum (telefoonnummer: 088 020 95 88, bereikbaar op werkdagen van 08.00 -19.00 uur)