Doelgroep
Patiënten met diabetes

Oproepfrequentie
De bewaking voor diabetes bestaat uit: een variabel (1,2 of 4 keer per jaar), door de aanvrager te bepalen, oproepsyteem waarbij glucose en glycoHb gemeten worden en éénmaal per jaar wordt hiernaast het vetspectrum en kreatinine bepaald en kreatinine en albumine in de urine. Tevens wordt de patiënt opgeroepen voor het uitvoeren van fundusfotografie, indien dit door de arts is aangemeld.

Patiënt
Patiënten krijgen een oproepbrief thuis, waarin vermeld staat op welke locatie zij zich kunnen vervoegen voor bloedafname. Op indicatie van de arts, kan bij patiënten die niet mobiel zijn, de afname thuis verricht worden.

Rapportage
Rapportage geschiedt dagelijks. Tevens is er de mogelijkheid om een cumulatief rapport aan te vragen. Dit kan alleen schriftelijk worden verzorgd.

Aanmelden?
Neem contact op met uw relatiemanager om uw praktijk aan te melden.