Star-shl biedt onder andere klinisch chemische diagnostiek aan. De doorlooptijden van dit onderzoek zijn kort: als het materiaal voor 12 uur afgenomen is, zijn de resultaten in 85% van de gevallen voor 17 uur beschikbaar. Als de uitslagen voor 17 uur bekend moeten zijn kunt u een spoedorder plaatsen. Voor een spoedorder geldt: voor 12 uur gebeld, voor 17 uur de uitslag bekend.

Hoe plaatst u een spoedorder?
U belt met het Laboratorium Service Centrum (LSC) op nummer 088-0209588, keuze 2 (zorgverlener), keuze 9 (spoedbepalingen). Bij voorkeur plaatst u een digitale order via Zorgdomein (of in de nabije toekomst Channel Order). Als er geen digitale order geplaatst is moet de patiënt een formulier meekrijgen of thuis hebben liggen.

In één oogopslag zien hoe u een spoedorder aanvraagt? Bekijk hier de infographic.

Welke bepalingen kunt u met spoed aanvragen?
Het onderstaande pakket kan met spoed aangevraagd worden. Er kunnen daarnaast andere testen in de order toegevoegd worden; deze vallen niet onder de spoedprocedure.

  • Hemoglobine, leukocyten, leukocytendifferentiatie, trombocyten
  • D-dimeer, protrombinetijd, INR, APTT
  • ALAT, amylase, lipase, beta-hCG, bilirubine totaal en geconjugeerd, calcium, CRP, glucose, natrium, kalium, kreatinine, lithium, troponine, NT-proBNP

Daarnaast zullen andere klinisch chemische testen die wij dagelijks uitvoeren dezelfde dag bekend zijn. De voortgang hiervan wordt echter niet bewaakt.

Wat gebeurt er vervolgens?
De medewerker van het LSC maakt met u een afspraak waar en wanneer de patiënt geprikt kan worden. Gedurende de dag monitort het LSC de voortgang van de order. Als de uitslagen beschikbaar zijn, wordt u gebeld. Als wij verwachten dat de uitslagen niet voor 17 uur beschikbaar zijn wordt met u overlegd hoe verder te gaan. Dat kan variëren van de uitslagen ’s avonds naar u doorbellen, sterk afwijkende uitslagen naar de HAP doorbellen tot de volgende ochtend doorbellen.

Kan ik ook na 12 uur bellen voor een spoedorder?
U kunt ook na 12 uur bellen voor een spoedorder. Samen met u kijkt het LSC wat we voor u kunnen betekenen. We kunnen dan niet meer garanderen dat de uitslagen voor 17 uur beschikbaar zijn.

Zijn de uitslagen altijd vóór 17 uur beschikbaar?
Wij doen ons uiterste best om de spoedorders binnen de afgesproken tijd af te ronden. Het kan echter gebeuren dat er zaken tegen zitten, denk aan het verkeer. Als wij verwachten dat we 17 uur niet halen wordt er contact met u opgenomen.

Zijn er testen die Star-shl altijd met spoed afwikkelt, bijvoorbeeld D-dimeer en troponine?
Alleen telefonisch aangemelde aanvragen worden als spoed aangenomen. Alle andere testen volgen ons reguliere proces: voor 12 uur geprikt, in 85 % van de gevallen de uitslag voor 17 uur bekend.

Kan ik een spoedorder ook zonder bellen plaatsen?
Als u niet overlegt met het LSC wordt uw order niet als spoed behandeld. Het bijschrijven van “spoed” of “cito” op een aanvraagformulier heeft geen effect. Zonder telefonisch overleg kunnen wij niet de benodigde zorg aan uw spoedaanvraag geven.

Zijn er snellere alternatieven?
Als u de uitslagen sneller nodig heeft dan wij kunnen bieden (regulier of via een spoedorder) kunt u de patiënt doorverwijzen naar een ziekenhuis.

Kan ik ook voor microbiologische diagnostiek spoed aanvragen?
Spoedaanvragen voor de microbiologie lopen via de dienstdoende arts-microbioloog, te bereiken via het LSC (088-0209588)