Kwaliteit

Star-shl staat voor kwalitatief hoogwaardige medische- en laboratoriumdiagnostiek en haar kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op de volgende internationale normen:

  • ISO15189 (medische laboratoria – bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie) en ISO22870 (Point of Care Testing/POCT)
  • ISO27001 (informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging) en tevens op de nationale NEN7510 norm (Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg).

Star-shl is gecertificeerd voor de informatiebeveiligingsnormen ISO27001 en NEN7510.

Daarnaast is Star-shl ISO15189 geaccrediteerd voor het totale pakket van dienstverlening dat wil zeggen zowel voor de laboratoria microbiologie, klinische chemie, POCT, trombosezorg inclusief de pre analyse als voor de biometrie.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van de Raad van Accreditatie.